Disclaimer

De informatie op deze website wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld

en onderhouden door IJzerhandel Zuid. Eventuele onvolledige en/of incorrecte

informatie kan echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen op geen enkele wijze

rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. IJzerhandel Zuid

aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte

schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met

het gebruik van deze website, of voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website,

of voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website verzonden is via

internet. Ook is IJzerhandel Zuid niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die

het gevolg is van het gebruiken van informatie die door middel van deze website

verkregen is.